Staré nemusí být špatné

Podobně jako ti výše zmínění politici si však počíná i celá řada jiných lidí. Není snad profese či nějaké jiné od ostatních se lišící skupiny lidí, kde by se alespoň čas od času nevyskytl někdo, kdo prohlásí, že to či ono už patří na smetiště dějin či na smetiště skutečné, a kdo se také ve snaze prosadit „to dobré“ snaží ze všech sil vymýtit to, co doposud funguje a co by klidně mohlo fungovat dále. Někdy souběžně s tím novým a někdy dokonce ještě lépe než to prosazované nové.
Podobný vývoj se nevyhnul ani metalhalogenidovým či sodíkovým výbojkám.
skleněný lustr

Ač se tyto používají ve veřejném osvětlení jako zdroje už od poloviny dvacátého století, kdy začaly nahrazovat své rtuťové předchůdkyně, nejsou doposud minulostí. Ba právě naopak – jsou v této sféře těmi nejčastěji užívanými svítidly.
Podobně je tomu i co se týká osvětlení pěstebních ploch zemědělských podniků, kde se tytéž zdroje umělého světla osvědčují při pěstování rostlin už přes šest desetiletí.
Ovšem v současnosti přicházejí na trh i první alternativní technologie a mnozí producenti jako by se náhle pomátli. Rázem sázejí na ony novoty a o sodíkových výbojkách 400 W mluví jako o zastaralých, nepotřebných, prostě vhodných leda tak k výměně a vyhození.
Kolikrát se jenom podobné názory objevují i v diskusích a komentářích na internetu! Kolikrát jsou jenom ony metalhalogenidové či sodíkové výbojky, staré a laciné typy světelných zdrojů, zatracovány, kolikrát se vyzývá k inovacím!
žárovky pod nebem

A přitom tu inovace, jakkoliv rozhodně ne špatné, nejsou ve své podstatě vůbec nezbytné. Protože ani dnes navzdory veškerému pokroku .
Ač staré, lze je používat k pěstování rostlin při umělém osvětlení stále, dosud jsou užitečné. V růstové fázi přicházejí vhod metalhalogenidové zdroje s modrobílým studeným světlem, v květové fázi jsou ideální více rozptýlené sodíkové páry teploty chromatičnosti 2000 K v červenožlutém světelném spektru, sodíkové výbojky v rozšířeném spektrálním módu červené a modré barvy pak lze využívat univerzálně.
Skýtají dobré výsledky při pěstování prakticky čehokoliv, a přitom vyjdou jenom na nějakých 450 – 1000 Kč. Nejsou v žádném případě ničím zastaralým a nepotřebným, v žádném případě není třeba měnit zdroj osvětlení stůj co stůj.
Protože jedinými, komu tyto staré typy osvětlení skutečně vadí, jsou ti, koho živí svítidla nová. Kvůli nimž by se ale rozhodně nemělo odsuzovat to, co dosud slouží ke vší spokojenosti.