S mobilním domem máme blíže k přírodě a sami k sobě

Kontakt s energií přírody – v souvislosti s mobilními domy https://www.lavarohouse.cz/ se obvykle hovoří o vyšší dostupnosti vlastního bydlení. Bydlet v dřevostavbě neznamená nic podřadného, domy jsou důkladně zateplené a poskytují komfort, jako kupříkladu nízkopodlažní zděné bungalovy. Tato řešení jsou výhodná zejména na rekreačních pozemcích, kde lidé tráví většinu volného času, a kde mobilní dům nahradí stávající objekt typu chaty či chalupy. Výrazným plus je ovšem kontakt s přírodou, uvědomíte si to nejlépe tehdy, jestliže jste nuceni obývat městský byt v rušném centru, a máte tak možnost porovnat rozdíl. Ve městě je sice více příležitostí pracovních, ale obvykle na úkor našeho zdraví. Klid a pohoda zkrátka ve městě schází.

luční květy

Vytápění dřevem – přírodní materiály a životní styl, který se přírodě přibližuje, je dnes IN, nejde jen o módní vlnu, nýbrž trend konečně si uvědomit své přirozené postavení v živočišné a rostlinné říši a žít v souladu s přirozenými zákonitostmi tak, abychom se cítili příjemně. Mnozí z nás dávají přednost přírodním materiálům oděvů, potravinám vypěstovaným v zásadách BIO, omezujeme konzumaci masa a zvyšujeme podíl rostlinných složek ve stravě, a také se snažíme žít tak, abychom nebyli ekologickou přítěží.

chata na zahradě

Vytápění dřevem je jednou z cest, jak žít lépe, a to z několika důvodů: Dřevo je obnovitelný zdroj, mnohem lepší, než zemní plyn, ropa a uhlí, které se tvoří miliony let v zemské kůře, zatímco dřevo je dostupné rychleji a s nižšími náklady. Zvláště tehdy, jde-li o zpracování a těžbu polomů, vývratů a dalších mrtvých stromů. Dřevo je také levnější, ve srovnání s jinými zdroji, a přikládat voňavá polena do krbu je něco úplně jiného, než přikládat do kamen brikety a uhlí. Vytápění dřevem v krbových kamnech je běžnou zvyklostí i v mobilních domech typu dřevostaveb, takto lze výrazně snížit náklady na bydlení, méně se stresovat a žít více v souladu s přírodou.