RPSN – Roční procentní sazba nákladů

Se zřízením jakéhokoliv úvěru jsou spojené další a další věci. Proto si při jejím zřizování vše důkladně ? přečtěte, ať vám jsou všechny podmínky a případné sankce předem známy. Předejdete tím mnoha nepříjemnostem, které by mohly nastat a byly by třeba zbytečné.
holka pod procenty
Pro to, abyste se v podmínkách daného úvěru dobře orientovali, je třeba si projít i základní terminologii, se kterou se může setkat. Dnes podíváme blíže na RPSN – což znamená RPSN – roční procentní sazba nákladů http://nebankovnihypoteky.net/rpsn-rocni-procentni-sazba-nakladu/. Je to jeden z nejdůležitějších pojmů, a ukrývá v sobě velice relevantní informace každého úvěru. V krátkosti se tedy jedná o součet všech poplatků a přidaných hodnot, které za daný úvěr zaplatíte. Podle této informace by se měl žadatel rozhodnout, zda je pro něj úvěr výhodný či nikoliv. Je to taková hodnota, která určuje celkový procentuální podíl z částky, kterou bude žadatel v budoucnu dlužit. V období jednoho roku tuto částku žadatel zaplatí a to společně se všemi dalšími poplatky, správními hodnotami případně dalšími nákladovými položkami, které se k úvěru vztahují.
Od roku 2002 jsou všechny instituce poskytující úvěry povinny tyto informace dle zákona udávat. Jsou od toho ušetřeny pouze úvěry, jejichž hodnota nepřesáhne 5 000 Kč.
ruličky z peněz
Co je tedy v této sazbě vše zahrnuto? Patří tam administrativní poplatky, poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení úvěru, poplatky za převod finančních prostředků, akontace, poplatky za čerpání úvěru případně pojištění proti neschopnosti splácet.
Často lidé nevidí rozdíl mezi úrokovou míru a právě RPSN. Úroková míra vám ale přesně neřekne, zda je pro vás daný úvěr výhodný, kdežto u RPSN je to zcela jasné. Žadatel si ji může přesně spočítat. Existuje několik vzorců a kalkulaček, jak tuto sazbu vypočítat. Tyto kalkulačky naleznete i bezplatně na internetu. Pro její výpočet je potřeba určitě parametry, které najdete v nabídce daného úvěru.