Plasty

Plasty

S plasty se v dnešní době setkáváme prakticky na každém kroku v různých podobách. V posledních letech je snaha, aby se plastové výrobky používaly pokud možno co nejméně. Velkou měrou totiž znečišťují životní prostředí, především se hojně dostávají do oceánů, kde mohou napáchat nevratné škody hlavně na volně žijících živočiších. Další důvodem je fakt, že pro výrobu plastů se ročně spotřebuje až 8% celosvětové produkce ropy, což rovněž neúměrně zatěžuje životní prostředí. Plasty mohou ohrozit naše zdraví, protože ne všechny jsou určeny pro styk s potravinami. Nepatrné mikročástice, které pouhým okem nejsou viditelné, bohužel konzumujeme ve své potravě. Pokud mikročástice plastu pozře ryba, pak se přes její trávicí ústrojí plasty dostávají do jejího masa. To potom zkonzumují lidé. Plastové mikročástice jsou schopné proniknout i do vodních zdrojů, a to v nemalé míře.

znecisteni

Poslední dobou se řada výrobců snaží plasty nahradit jinými materiály. Často se místo jednorázových plastových brček a talířů objevují tyto výrobky v papírové podobě. Jednorázový plastový příbor je pak nahrazován příborem dřeveným. Pokud se chceme chovat ekologicky a chránit životní prostředí, pak je třeba, abychom minimalizovali spotřebu plastů. A když už plastové výrobky používáme, pak bychom je měli využívat opakovaně, aby nekončily na skládkách a případně dále neznečišťovaly vodní zdroje nebo ovzduší při spalování ve spalovnách. Různé plastové tašky, sáčky, láhve nebo třeba bublinková folie 2pack.cz, to vše se dá využít opakovaně.

plasty

Další možností, jak chránit přírodu, je třídění odpadu. Recyklace materiálů je velice důležitá. Dnes jsou prakticky na každém kroku přístupné kontejnery na tříděný odpad. Jedná se především právě o plasty, papír, sklo, kov či nápojové kartony. Na obalech najdeme recyklační symboly, které nám napoví, jak daný obal vytřídit.