Hlavní 3 důvody, proč české startupy končí

První měsíce i roky jsou pro každou začínající firmu velmi důležité a velmi těžké. Většinou jde o mladé lidi, kteří chtějí na trh přinést nový, jedinečný produkt. Ne vždy se to ale podaří. Důvody, proč se to děje jsou klíčové a přitom poměrně jednoduché. Dejte si na ně pozor a hned budete mít vyšší šanci, že ve svém oboru uspějete.

zlatý náramek

1. Neexistující trh a nízká poptávka

Za posledních několik let hodně přibylo startupů, které přicházejí s naprosto novými produkty a službami. Podle dostupných statistik si každý třetí zaregistroval ochrannou známku nebo patent. Je skvělé, že lidé vymýšlejí stále nová řešení stávajících problémů. Jenže to přináší jisté nevýhody.

Díky tomu, že jde o naprosto nové produkty, neexistuje jejich trh. Poptávka je nulová a projekty začínají od nuly. To je hlavním důvodem toho, že po roce fungování má dostatečné příjmy jen pětina začínajících firem. Z toho plyne, že je lepší vyvíjet již zavedené nápady než vytvářet monopol.

2. Nedostatečná finanční gramotnost

Řídit své finance by měl každý. Ani na osobní rovině to někteří nedokážeme. V profesionální rovině se tato negramotnost stává velkým problémem, který může být fatální. U většiny (až 78 procent) startupů není problémem počáteční zafinancování, které je často z vlastních zdrojů. Potíže nastávají až s následným cash flow.

Ideální je proto vzdělat se, dozvědět se něco o financování společností apod. ještě předtím, než začnete. Špatné řízení cash flow totiž často vede až ke krachu celého projektu. A když dojdou peníze, tak končí všechna legrace.

opřený muž o stůl

3. Špatné zastoupení v regionech

Více jak polovina všech projektů vzniká v Praze, asi 15 procent v Brně a další 4 procenta v Ostravě. V ostatních městech České republiky je podíl mizivý. Z toho důvodu se společnost Grow with Google rozhodla, že bude vzdělávat studenty vysokých škol po celých Čechách a začali v Olomouci.

Velkou nevýhodou je nejen to, že cílí na klienty ve stejné lokalitě. Mnohem větším negativem je to, že si nechávají pomoci od stejných odborníků. Navíc se dotace a jiné finanční podpory nedostanou na všechny, protože je jich na jednom místě až příliš.